Právě v sousedních obcích Nového Strašecí vznikla nová místní akční skupina a založily ji obce Stochov, Kačice, Lány, Tuchlovice, Kamenné Žehrovice.

„Vstupní poplatek je zde nula korun, příspěvek pak deset korun na osobu," řekl Karel Filip, starosta města, a zároveň doplnil: „O vstupu ale rozhodně nyní neuvažujeme."

Nové Strašecí bylo součástí Místní akční skupiny Rakovnicko pouze několik měsíců. Poté ze skupiny vystoupilo. Důvodem, jak již Rakovnický deník informoval, bylo podle starosty města Karla Filipa neseriózní jednání spočívající v navyšování příspěvků.

Původně ale mělo být členství v místní akční skupině pro město výhodné. Podle slov Karla Filipa vedení Místní akční skupiny Rakovnicko deklarovalo, že jedinou částkou, kterou město Nové Strašecí zaplatí, bude roční poplatek deset tisíc korun. Jenže. Den poté, co město Nové Strašecí odeslalo podepsanou smlouvu se souhlasným stanoviskem předních představitelů města se vstupem do MAS Rakovnicko, plénum vedení obecně prospěšné společnosti změnilo podmínky. A to nevýhodně pro nejvýznamnějšího člena MAS Rakovnicko.

„Nejprve plénum odhlasovalo vstupní poplatek pětadvacet korun na obyvatele. Přestože město Nové Strašecí vstoupilo před datem, kdy se o poplatku hlasovalo, přišla na město faktura na zaplacení vstupního příspěvku ve výši zhruba sto třicet dva tisíce korun," nechal se slyšet Karel Filip. Ten zároveň doplnil informaci o dalším poplatku. Počátkem roku se totiž jednalo o dalším poplatku, a to na činnost MAS pro letošní rok, avšak při vstupu města se o tomto poplatku rovněž nehovořilo.

„Poplatek by se měl pohybovat kolem třiceti korun na osobu. Městu by tak vznikl další výdaj (zhruba 150 000 Kč, pozn. red.). S tím jsme nepočítali," řekl starosta. „Podstatná změna podmínek členství, především po finanční stránce, a minimální zastoupení města v orgánech místní akční skupiny se jeví jako nevýhodné," shrnul Karel Filip.

Na samotné jednání zastupitelů, kde se jednalo o ukončení členství Novostrašeckých v akční skupině, nedorazil nikdo z předních představitelů MAS Rakovnicko.