Od letošního roku je pro školáky připravili pracovníci Informačního a vzdělávacího střediska Budy Křivoklátsko (dále jen IVS) společně se Správou Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Ředitelka IVS Jiřina Prošková popsala: „Studenti se rozdělí dle vlastních zájmů, jako je třeba botanika, zoologie, lesnictví, do několika skupin. Každá skupina, vedená lektorem s dlouholetou zkušeností s mapováním biotopů a druhů, navštíví během celého pětidenního pobytového programu vytipované oblasti chráněného území.“

Patří sem přírodní rezervace Na Babě, Brdatka, Jezírka nebo národní přírodní rezervace Týřov. „Zde budou, vybaveni pracovními listy a potřebnými příručkami, zjišťovat současný stav typických druhů rostlin a živočichů vyskytujících se na Křivoklátsku. Program zakončí pracovník Správy CHKO vyhodnocením a klasifikací všech studentských prací,“ doplnila Jiřina Prošková.

Mezi školami, zvláště s ekologickým zaměřením, je o tento program podle Jiřiny Proškové veliký zájem. Poprvé ho otestují studenti 2.C ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Hořovice pod vedením své profesorky ekologie a botaniky Jany Hudcové. Následovat je bude Gymnázium Hořice a Schola Humanitas z Litvínova. „Pokud některá z dalších škol projeví o tuto novinku zájem, má ještě možnost obsadit volné termíny v dubnu, tedy kromě posledního týdne, a také v září a v říjnu,“ nabídla ještě Jiřina Prošková.