V pátek bude vyhlášeno rozhodnutí v kauze Karlova Ves versus Ekvita Euro.

Exekuce se týká mimo jiné prodeje obecního úřadu, prodejny potravin, hřiště, koupaliště či obecního vodojemu. Hned v samém počátku jednání se předsedkyně soudu Jarmila Lajpertová pozastavila nad tím, že si právní zástupce strany žalující, tedy firmy Ekvita Euro, Petr Hájek neprošel účetní knihy obce Karlova Ves z let 2005/2006, a to přestože v nich chtěl nalézt důkaz toho, že peníze od Ekvity Euro prošly účetnictvím obce.

„Já sama, přestože nejsem žádná účetní, jsem nad nimi strávila celý den a vy jste se do nich ani nepodíval. Mohu nyní tedy konstatovat, že pokud budete v těchto šesti knihách hledat, zjistíte, že skutečně žádné peníze od Ekvity Euro ve zmíněných letech účetnictvím obce neprošly,“ konstatovala mimo jiné soudkyně Jarmila Lajpertová, která se dále během líčení věnovala například čtení listinných důkazů.

Nakonec soudkyně vyzvala obě strany sporu, aby přednesli svoji závěrečnou řeč. Petr Hájek zdůraznil, že strana žalující předala soudu dostatek důkazů pro povolení prodeje zástavy ( například smlouva o půjčce, výpis z katastru nemovitostí). Právní zástupce strany žalované Alexej Hájek předal závěrečnou řeč soudkyni i v písemné formě.

„Žalobci se nepodařilo prokázat existenci pohledávek vůči žalovanému,“ zdůraznil Alexej Hájek. Bývalý starosta dle něho svévolně zneužil svého postavení, když vystupoval vůči žalobci jako osoba oprávněná nakládat s majetkem obce a zastavil jej bez toho, aniž by jej k tomu zastupitelstvo obce bylo zmocnilo. Jednal pouze svým jménem, i když k podpisu uvedl, že je starostou obce.

„Toto jednání je dle zákona o obcích neplatné. Zastupitelstvo nikdy nedalo souhlas ani k půjčce ani k zástavě,“ doplnil právník. Další ústní jednání bylo za účelem vyhlášení rozhodnutí odročeno na tento pátek. O osudu obce Karlova Ves by mělo tedy být rozhodnuto v pátek ve 12.45 hodin.