Zahájením provozu byly po roce výstavby završeny práce spojené s budováním nového pavilonu určeného právě pro domov se zvláštním režimem. Zatím neoficiálně se mu říká Domov Oáza – a jeho fungování už je zcela oficiální. Již 2. května byla přijata první trojice klientů; do dvou týdnů pak byl plně obsazen.

Kromě nového Domova Oáza poskytuje v Novém Strašecí pobyt v takzvaném zvláštním režimu také Domov Pohoda. Oba nabízejí speciální odbornou péči v rámci SET – sebeudržovací terapie. Jde o rehabilitační koncept, který vychází z již devítileté spolupráce Domova seniorů Nové Strašecí s Domovem St. Bilhildis v partnerském regionu Porýní-Falc v Německu. Metoda, v níž hrají významnou roli práce se vzpomínkami či individuálními pocity daného člověka, jeho zapojování do každodenních aktivit i spolupráce s rodinou, pomáhá bránit zhoršování zdravotního stavu, udržovat maximální soběstačnost a zachovávat dobrou kvalitu života.

Oáza v Novém Strašecí vyrostla díky nákladům převyšujícím s DPH 18 milionů; na korunu přesně to dělá 18 362 667 Kč. Z 60 procent jsou náklady hrazeny z Projektu ISPROFIN ministerstva práce a sociálních věcí; zbytek doplatil kraj jako zřizovatel.