Obci se podařilo získat dotaci z programu Fond rozvoje měst a obcí Středočeského kraje v necelé výši čtyři sta tisíc korun. Obec se do této akce zapojila desetiprocentní spoluúčastí. Rekonstrukci chodníků provedla žatecká firma. S touto firmou obec spolupracuje několik let a je s její prací skutečně spokojena.
Oprava chodníků v ulici 1. Máje začala na začátku října a po měsíci byla hotová. Tímto obec zakončila opravu chodníků směrem na Nesuchyni.


Ovšem pokračovat se bude i v příštím roce. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že by v následujícím roce mělo dojít k opravě chodníků v ulici Husova. Na rekonstrukci chodníků bude ovšem potřeba další dotace kolem osmi set tisíc korun, o kterou bude obec žádat.
Obec dále rozhodla využít opět služeb firmy ze Žatce a požádat je o položení dlažby v garáži ve dvoře, kde parkuje traktor. Dále provede odbagrování naplavené zeminy na cestě od železničního mostu až k mostu přes potok na Nesuchyni.
Právě zmíněnou komunikaci obec získala bezúplatným převodem od státu, bohužel v havarijním stavu. Proto musely být provedeny prořezávky křoví a dřevin, které značně zasahovaly do vozovky.


Dále měla pokračovat oprava nejhorších výtluků pomocí recyklátu a poté turbonástřikem emulze pro zpevnění vrchní vrstvy.
Bohužel počasí nedovolilo práci provést, tak musí obec počkat s opravou do jara.