Z došlých žádostí o granty byly vyřazeny tři, které nesplňovaly grantové zásady. Rada města rozhoduje pouze o částkách do výše 50 tisíc korun, o vyšších částkách rozhodne následující dubnové zastupitelstvo. „Z důvodu stále trvajícího pandemického onemocnění a následným opatřením se celá řada akcí nemůže uskutečnit. Některé se uskuteční zčásti, u některých se uvažuje o posunu termínu. Proto předpokládáme, že některé částky se budou čerpat pouze částečně, případně se budou vracet,“ přibližuje starosta města Karel Filip. Vedení měst pak posunutí termínu akce nepovažuje za překážku v možnosti čerpání.

Letošní novinkou je grantový titul „Rozhodněte sami“. Město obdrželo dvě žádosti, a to na knihobudku od jednoho novostrašeckých občanů a veřejný automatizovaný defibrilátor, který požadují novostrašečtí dobrovolní hasiči. V případě první žádosti se jedná o výrobu a umístění tří knihobudek do veřejného prostoru města, konkrétně u dětského hřiště Rákosníček, na náves v Pecínově a u dětského hřiště v Křivoklátském sídlišti. Hlavním smyslem je bezplatné půjčování a výměna knih. Předpokládaná částka činí 20 tisíc korun.

Novostrašečtí hasiči žádají o pořízení a instalaci speciálního boxu s elektrickým zámkem, ve kterém bude umístěn automatizovaný externí defibrilátor. Ten poslouží k defibrilaci v terénu pro laickou veřejnost i profesionály. Umístění je uvažováno na budově bývalé Tesly v uličce mezi náměstím a Palackého ulicí. Náklady se předpokládají na 70 tisíc korun.

Celková předpokládaná částka obou projektů je tedy výrazně nižší, nežli rozpočtovaná částka grantového systému, kdy město vyčlenilo 300 tisíc korun. „Zřejmě je to tím, že se jedná o první ročník, navíc může mít na počet žádostí vliv i pandemická situace,“ přemítá Karel Filip.