V těchto obcích plánuje vedení města zřídit tazvaný osadní výbor, jehož předseda má možnost za občany vznášet na zasedání zastupitelů připomínky k projednávaným bodům, ovšem nemají právo hlasovat. Konkrétně se jedná o obce Zdeslav, Křekovice, Kůzová, Nová Ves, Smrk, Lhota a Strachovice.

V podzimních komunálních volbách se žádný kandidát z těchto menších obcí do zastupitelstva Čisté nedostal. Starostka Blanka Čebišová vidí ve zřízení osadních výborů cestu, jak zapojit obyvatele do dění v obcích a jak mít možnost vznést jednotlivé připomínky či požadavky.

„Přichází nyní v úvahu zřízení asi tří osadních výborů. Předběžně jsme s občany jednali a jednání ukázala, že by měli o osadní výbory zájem. Plně se touto problematikou budeme zabývat na jaře,“ přiblížila informace starostka Čebišová.

Avšak předsedu jednotlivých osadních výborů musí zvolit obecní zastupitelstvo. Čistečtí si vzali příklad z Nouzova, který patří k Senomatům, kde se osadní výbor osvědčil. Podobnou zkušenost mají i obce na Plzeňsku.

„Snažíme se tam udržovat základní provoz, ale když tam nebydlíte, nevíte, co vše je potřeba. Lepší je s lidmi hned od začátku mluvit, než se pak dozvědět, že jsme jim nepomohli,“ podotkla Čebišová.

Kromě toho, že mohou předsedové promlouvat do dění v zastupitelstvu, mají členové osadního výboru nárok na určitou částku z rozpočtu. „Takže i v malých obcích by si mohli uspořádat například vítání občánků nebo navštívit občany při životních jubileích,“ řekla závěrem starostka Čebišová.