Projekt Kanalizace a voda Křivoklátsko by se mohl rozjet už ve druhé polovině tohoto roku. Starosta Velké Bukové Josef Bumba potvrdil: „Pokud vše půjde dobře, mohlo by se do země poprvé hrábnout už 
v srpnu či v září.“ Připomeňme, že osm obcí na Křivoklátsku by měl během čtyř let spojit páteřní vodovod. Jedná se konkrétně o Křivoklát, Městečko, Velkou Bukovou, Sýkořici, Nezabudice, Pustověty, Zbečno a Račice.

V březnu loňského roku schválil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podporu zmíněného projektu, jehož celkové náklady činí bezmála 940 milionů korun. Celková výše podpory činí 
599 883 tisíc korun. „Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jakmile bude někdo vybrán, což by dle předpokladů mohlo být koncem března,tak by se podepsala smlouva s Fondem životního prostředí na dotace z Evropské Unie. Musí už tam být totiž jasná cena, která vyplyne až ze soutěže o zhotovitele,“ vysvětlil Josef Bumba a dodal, že se pravděpodobně začne se stavbou v několika vesnicích najednou.⋌

Jak již bylo řečeno, projekt bude stát 936 milionů korun, zbytek peněz tedy musí obce najít ve svých rozpočtech. „A to nebude jednoduché,“ potvrdil Josef Bumba.

Velká Buková

Ve Velké Bukové se v zastupitelstvu rozhodli, že proto, aby sehnali nějaké peníze na spoluúčast, bude zřízeno osmnáct parcel na obecním pozemku na stavební místa. „V současné době je to v takovém stádiu, že máme vypsánu poptávku na internetu, aby se hlásili zájemci o nákup. V současné době jich máme asi pět. Pět vážných zájemců, kteří by chtěli ve Velké Bukové stavět,“ uvedl Josef Bumba s tím, že mají hotovu i dokumentaci pro územní rozhodnutí. Obec by o ně měla požádat během příštího měsíce Stavební úřad Křivoklát. „Letos se bude realizovat přeložka vysokého napětí, která přes pozemek jde a vadí tam. I toto jednání s ČEZem je v běhu. Jen ta přeložka vysokého napětí nás bude stát řádově jeden milion korun,“ upozornil Josef Bumba. Ve druhém pololetí letošního roku by mohl být zahájen prodej pozemků.

Historie
Ve stručnosti si připomeňme, že už zhruba jedenáct let bojují obce Křivoklátska o společný vodovod. V roce 2006 vznikla myšlenka sdružit obce Křivoklátska a Novostrašecka a vytvořit svazek obcí s názvem „Kanalizace a voda Křivoklátsko“ a snaha na vybudování nejen vodovodu, ale i kanalizace a čistíren odpadních vod.

Aktuálně

„Do minulého měsíce to zatím braly všechny zainteresované obce jen informačně ve stylu: Pracuje se na tom, vypadá to dobře. V prosinci, před Silvestrem, pak už bylo jasné, že se to dělat bude. Teď už jen nepovídáme, ale musíme začít hledat finance. Všechny obce, které se akce účastní, mají ten samý problém, a to zafinancování vlastními prostředky. Podle mě by do toho mohl vstoupit ještě kraj s krajskými prostředky v podobě dotací. To by možná byla cesta,“ uzavřel nástinem možného řešení problémů s dofinancováním projektu Josef Bumba.