Vize

„Štěstí přeje připraveným, proto se nyní musí co nejrychleji oprášit staré projekty, připravit nové dokumentace a zároveň výkupy nebo směny potřebných pozemků,“ řekl stostarosta Luděk Štíbr (ODS). Starosta Nejdl k tomu dodal, že až poslední možností bude vyvlastňování pozemků ve veřejném zájmu.

„Musíme být připraveni, abychom finance z unijních regionálních operačních programů dostali, pokud bychom peníze takto nezajistili, asi nebude později příliš mnoho dalších možností, kde je sehnat,“ vysvětloval Štíbr. Dnes se odhaduje, že by kompletní dokončení tranzitu mohlo vyjít až na 750 milionů korun, přičemž z unie by mohlo dorazit osmdesát i více procent z celkových nákladů. Zbylé finance by měly jít z kraje, protože obchvat bude komunikací II. třídy, které mu patří. Město by financovalo výkupy, směny pozemků a projektovou přípravu. I zde mohou být tyto náklady refundovány z unie – jejich výše se předpokládá v desítkách milionů korun.

Urychlení realizace obchvatu má na starosti speciální šestnáctičlenná komise (rekordně největší v historii rakovnické radnice). Ta již má svého nového předsedu. Rada města rozhodla, že jím bude právě starosta Nejdl. „Je to přesně v dikci zákona, o členech a předsedovi rozhodují radní,“ odpověděl Štíbr na otázku, proč si komise nevybrala svého předsedu sama. Zároveň připustil, že tento výběr bude asi ze strany opoziční ČSSD napadán. ČSSD byla totiž připravena předsednictví této komise převzít.

Samotná realizace obchvatu již má zpracován odborem výstavby a investic rakovnické radnice podle starosty Nejdla časový harmonogram.
První by se realizace výstavby obchvatu mohlo dočkat pole pod Luženskou ulicí nad železniční tratí Lužná – Rakovník. Tato část se totiž může spojit s plánovanou výstavbou spojky města s novou rychlosilnicí Praha – Karlovy Vary. Více viz tabulka.

 

 

Harmonogram realizace:

1) rok 2009: dokončena by mohla být část tranzitu B3 – od Lišanské k Pražské ulici. Realizace této části by mohla být součástí plánované spojky Rakovník – rychlosilnice R6 Praha – Karlovy Vary. U Spravedlnosti nad Pražskou ulicí se počítá s přemostěním.
2) rok 2014 (plus tři roky): v tomto termínu by mohl být dokončen celý obchvat tedy i technicky a finančně nejnáročnější část obchvatu B1 – od Spravedlnosti s přemostěním Rakovnického potoka (tzv. Rakovnický nuselák) po polích u Bulovny ke kruhovému objezdu na Zátiší.
3) rok 2007 nebo 2008: dokončení B2 – kompletní propojení průmyslové zóny s touto částí obchvatu, o realizaci je rozhodnuto, nyní se řeší finanční otázky.
4) Náklady: V současné době se odhaduje, že by kompletní dokončení rakovnického tranzitu mělo vyjít na cca 750 milionů korun.