O celých čtrnáct dní byl zkrácen termín dokončení obchvatu Lán.

Od minulého týdne, kdy se na stavbě uskutečnila závěrečná kolaudace druhé etapy druhé části výstavby nebyly shledány žádné závady bránící k jeho trvalému užívání, zde byl zahájen provoz, a to na celém obchvatu obce. Původní konečný termín dokončení obchvatu byl 18. prosinec.

Připomeňme, že stavba obchvatu byla započata v roce 2003 a bude především sloužit k odklonění nákladní dopravy z centra obce. Místostarosta Václav Fencl zavzpomínal: „Když nám v roce 2002 ukazoval urbanista územní plán na kterém byl vykreslen obchvat, zdálo se nám, že se jedná o hudbu daleké budoucnosti, která je prozatím nereálná. Já, stejně jako i ostatní lánští občané jsem moc mile překvapen, že se obchvat podařilo zrealizovat.“

V Lánech by měl v dalších letech obchvat napomoci k výraznému zlepšení životního prostředí i bezpečnosti silničního provozu. Na všech příjezdech do obce byly instalovány dopravní značky zakazující vjezd nákladním vozidlům.

Za občany Lán konstatovala nejprve Martina Hořejší:“ To, že byl postaven obchvat je pro obec velkým přínosem. Lány jsou nyní krásně tiché.“

Pokračovala Jana Drastilová: „ Bydlím v Křivoklátské ulici, tedy přímo u silnice kudy projelo každý den velké množství náklaďáků. Po obchvatu jsme tedy z pochopitelných důvodů moc toužili a jsme tedy moc rádi, že je dostavěn a funguje.“

A místostarosta Václav Fencl doplnil: „Dnes tu sedím na úřadě a ze silnice sem nedoléhá žádný ruch. Je to příjemné ticho. To dříve určitě nebývalo. Nejvíce obcí projelo náklaďáků směrem od Kladna na Rakovník, kteří tudy mířily na skládku Ekologie. Jak už jsme řekl, všichni jsme moc rádi, že v Lánech obchvat máme. Lánské zastupitelstvo by touto cestou rádo poděkovalo investorovi akce, což byl Středočeský kraj, za rozhodnutí obchvat postavit a financovat."