Zatím město oficiální rozhodnutí nedostalo. Deníku to řekla Alida Štulajterová, mluvčí rakovnické radnice.

Silniční obchvat je rozdělen do několika částí od Spravedlnosti přes Rakovnický potok na Zátiší (B1), od Lišanské k Luženské ulici (B3), od průmyslové zóny ke kruhové objezdu (B2). Tato část je již hotová.

Vedení města se v uplynulých letech zaměřilo hlavně na trasu B3, která by rovnou navazovala na silniční přivaděč z dálnice D6 od Šustny. Ani ta ale není připravená pro případnou stavbu. Nejsou tu vykoupené pozemky, podle mluvčí Alidy Štulajterové má ale město Rakovník některé nevykoupené předběžně nasmluvněné.

Město Rakovník ovšem přislíbilo Středočeskému kraji pomoc. „V současné době, ale až poté, co obdržíme usnesení rady kraje, by si veškerou projektovou dokumentaci, včetně smluv o smlouvách budoucích, měl převzít kraj. Město mu přislíbilo maximální součinnost, a to zejména při jednání s vlastníky, kteří budou požadovat směnu pozemků, nikoliv výkup,“ řekla Rakovnickému deníku Štulajterová.

Většina Rakovničanů výstavbu obchvatu vítá, s datem jeho realizace jsou už mnohem více skeptičtí. Podle krajského radního Františka Petrtýla by stavba mohla začít v roce 2020. Zda se termín podaří dodržet bude závislé na majetkoprávním vypořádání.

„V roce 2020? To mu nevěřím. Kdyby za dvacet let, tak tomu bych trochu věřil. Stačí se podívat, jak dlouho trvají dohady kolem dálnice Praha Karlovy Vary,“ řekl Deníku Miroslav Novotný.

Záměr výstavby dvou staveb pro budoucí obchvat města schválili krajští radní zhruba před dvěma týdny. Finanční náklady na projekční a stavební práce představují celkem 734,7 milionu korun a budou hrazeny z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), případně z jiných evropských či národních dotačních titulů. Obchvat města se přitom plánuje v Rakovníku už od roku 2007.