Předseda svazku Tomáš Valer upozornil na změnu, ke které musel svazek letos přistoupit: „Museli jsme snížit počet zaměstnanců. Omezily se možnosti získat dotace, neboť programů, které je nabízejí, už není tolik a nemají takový objem prostředků."

Svazek obcí mikroregionu Čistá – Senomaty totiž mimo jiných aktivit také nabízí poradenské a administrativní služby v oblasti dotačních příležitostí. Své služby poskytuje nejen členským obcím mikroregionu, ale i ostatním obcím Rakovnicka. Zaměstnával proto doposud dvě pracovnice. Nyní ale zůstala už jen jedna.

„V rámci krajských dotací se letos objevila možnost podat společný regionální projekt. Podali jsme tedy naši žádost na projekt k údržbě zeleně a veřejných prostranství v obcích a nyní čekáme, jak dopadne," konstatoval Tomáš Valer a připomněl, že se mikroregionu dostalo v loňském roce veliké cti. Obec Čistá vyhrála soutěž Středočeská vesnice roku. „Blanka Čebišová, starostka Čisté, se tak z titulu vítězství stala členkou letošní hodnotící komise této prestižní soutěže. Náš mikroregion se tedy po této stránce v dobrém slova smyslu zviditelní, a to je dobře," připomněl ještě Tomáš Valer.