Dva roky před tím si Hana Gottfriedová s rodinou koupila v obci chalupu: „Postupně jsme se tady seznamovali s lidmi a okolím. Zjistili jsme, že tu jsou většinou chalupáři, a že jediná společenská akce jsou čarodějnice. Při debatách se ukázalo, že většině lidí na obci záleží, chtěli by jí nějak pomoci, jenže nevědí jak."

Protože Hana Gottfriedová je profesí architektka a její partner také, tak se dohodli na založení spolku. Jeho členové si dali za cíl zachovat architektonický i krajinný ráz vesnice, aby zůstala nedotčená. Nyní má spolek asi dvacet členů. Přidali se nejen chalupáři, ale i místní. Další starousedlíci přicházejí na akce popovídat si.
Podle Gottfriedové je výhodou, i když některé budovy jsou v hrozném stavu, že architektura v obci zůstala jako celek a nikdo ji nenarušil žádnými radikálními stavebními zásahy, jako například výstavbou bytových domů.

„Jako spolek nemáme v podstatě žádné peníze, proto jsme se dohodli, že si nebudeme dávat žádné vzletné cíle, ale postupovat krok za krokem. První úkol je opravit kapličku ve Vrbici na návsi a druhou za obcí na rozhraní katastru Děkova a Vrbice," popisovala Hana Gottfriedová.

Spolek tedy nejprve vypracoval projekt, oslovil památkáře, dále starostu Ivana Fidese. Tím se podařilo získat polovinu potřebné částky, sto padesát tisíc korun. V tomto roce se podařilo opravit kapličku ve Vrbici kromě sochy. Ta přijde na řadu ve druhé fázi. Částečně se ještě opraví koruna té děkovské. Dále zastupitelé obce Hořovičky, kam Vrbice patří, přislíbili v příštím roce vyčlenit z rozpočtu druhou polovinu peněz na opravu kapliček, takže by se práce na nich měly dokončit.

Kromě opravy kapliček přikládají ruku k dílu i sami členové spolku Zachraňme Vrbici. Pořádají brigády na úklid obce nebo na čištění rybníka. Například na jaře uklízeli obec před čarodějnicemi, a aniž by chtěli, trefili se do akce Ukliďme Česko.

Spolek ale nemá v programu jen práci. Členové se snaží udržet nebo obnovit ve Vrbici tradice. Jde hlavně o to, aby se sešli. Každý rok se tu pálí čarodějnice, k tomu se přidalo letos poprvé posvícení okolo čtrnáctého září, kdy, jak historické prameny uvádějí, se v obci světil kostel. Oltář posvětil arcibiskup Bedřich Schwarzenberg, který se zasloužil o dokončení chrámu sv. Víta v Praze. Toto malé posvícení se tu slavilo do konce druhé světové války.

„Posvícení se letos odehrávalo v kostele. Připravili jsme tam výstavu historických fotografií. Jeden z našich členů vytvořil srovnávací nové fotografie, vyfotografovaně ze stejného pohledu jako ty historické. V jednu chvíli kostel zaplnilo snad sto lidí. Přišli i starousedlíci, takže jsme se dozvěděli i něco nového o historii," vyprávěla Hana Gottfriedová.

Dopátrat se něco z historie je v bývalých Sudetech hodně těžké. Dokumentů se dochovalo velmi málo i v muzeích. Spolek je v kontaktu s německým Kromachem.
Další akcí je Svatomartinské setkání členů spolku v neformálním duchu. Připadá už na tuto sobotu. Mladou odnoží spolku jsou děti. Každý rok si připraví divadelní představení: Pohádku po Vrbicku. Nastudují hru, kterou si vymyslí. Odehrají premiéru zároveň s derniérou o prázdninách. Konci prázdnin patří olympiáda s disciplínami chůze na chůdách nebo střelba ze vzduchovky. O Velikonocích se tu chodí společně koledovat. Pánové vyrážejí v neděli, omladina v pondělí.

Členové spolku Zachraňme Vrbici mají další plány i do budoucna.
„Samozřejmě bychom chtěli podniknout něco s kostelem Povýšení Svatého Kříže. Ale to je na delší debatu i mezi členy spolku. Ti mají na to různé názory, například jestli si kostel bezplatně pronajmout od církve. Převést ho bezplatně na obec zatím církev nechce.

„Asi před osmi lety se díky předminulému majiteli naší chalupy podařilo opravit na kostele střechu. Není zcela dotažená. Chybí nad sakristií a nejsou oplechované římsy. O dokončení v této chvíli jednáme s církví," podotkla Hana Gottfriedová.

Interiér stavby je hodně poničen. Je v něm torzo oltáře. Před několika lety se podařilo z kostela zachránit poslední lavici.
„Teď je kostel alespoň zamčený. Chceme zabezpečit okna, aby se do něj nedalo vlézt, a vůbec stavbu alespoň nějak zakonzervovat," plánovala Hana Gottfriedová.
Její rodinu přivedla do Vrbice touha po chalupě. Chtěli trávit víkendy společně někde venku. První nápad byl jižní Čechy, jenže tam je dlouhá cesta. Po nějakém čase objevili inzerát na prodej chalupy ve Vrbici, která je citlivě zrekonstruovaná.

„Oslovila nás chalupa i charakter obce. Je to krásné skryté místečko. Stačí jen odbočit z karlovarky," dodala Gottfriedová.