Zástupci obce plánují umístit do každé luženské rodiny kompostér na ukládání bioodpadu. Ten dostane zhruba pět set místních rodin zcela zdarma. Obec tím chce výrazně snížit náklad na odvoz komunálního odpadu, do kterého nyní občané ukládají i bioodpad. „Tyto náklady v současné době raketově stoupají a je třeba tomu předcházet,“ napsala místostarostka obce, Jaroslava Egertová. Zástupci obce vyzívají své občany, aby do popelnic bioodpad nedávaly. Vývoz komunálního odpadu platí poplatník, takže tímto krokem ušetří peníze občané zejména sobě.

Občan obce platí za odvoz odpadu zatím částku ve výši šest set korun. Pokud by náklady za vývoz komunálního odpadu stále narůstali, musela by obec požadovat i vyšší platby od občanů.

Obec na tuto akci Kompostéry pro předcházení vzniku komunálního odpadu na území obce Lužná, získala dotaci od ministerstva životního prostředí. „Výše schválené dotace je maximálně do 1 750 000 uznatelných nákladů za celkem pět set kompostérů. V současné době je otevřeno výběrové řízení na dodavatele kompostérů.

Obec řeší i nedostatečnou kapacitu kontejnerů na tříděný odpad. „Kontejnery jsou věčně plné a lidé dávají odpad i vedle nich,“ řekla osmadvacetiletá Simona z Lužné. Luženské kontejnery jsou občany hodně využívány, stejně tak i luženský sběrný dvůr. „Jsem ráda, že máme v obci sběrný dvůr. Dříve se velký odpad svážel, teď ho mohu odvést kdykoli potřebuji,“ uvedla Irena Králová. Obec chce letos vybudovat celkem šest nových kontejnerových stání s přístřeškem na tříděný odpad. Tři by měly vzniknout v Lužné I. a další tři v Lužné II. Čtyři kontejnery budou nově v ulici Lesní, v ulici Zahradní, v ulici Dlouhá, další pak v ulici Havlíčkova a na Masarykově náměstí. Nejvíce jich bude v Žižkově ulici, kde se vybuduje přístřešek pro celkem osm kontejnerů. „Na tuto akci jsme požádali o dotaci ve výši 1 700 000 korun,“ uvedla Egertová.

Kompostéry nabízí domácnostem i město Rakovník.. „Stále probíhá další kolo příjmu žádostí o kompostéry, o něž mohou žádat majitelé pozemků v katastrálním území Rakovník, kteří zatím o kompostér nepožádali,“ uvedl tiskový mluvčí rakovnické radnice, Jiří Cafourek. Kompostéry mají objem 1000 litrů a jsou k dispozici pro občany zdarma. Podmínkou je jejich použití na území města, po 5 letech se stanou majetkem občanů, které je budou mít zatím ve výpůjčce. Stále je k dispozici 400 kompostérů z celkových 850.