Karlova Ves se hájila před požadavky firmy Ekvita. Ta podala žalobu o povolení prodeje zastaveného majetku.

Před soudem vypovídali zástupce firmy Ekvita, současná starostka obce Iveta Kohoutová, bývalý místostarosta Ivan Kohout a bývalý předseda stavební komise Zdeněk Kučera. Právě nad svědectvím dvou posledně jmenovaných se soudkyně Jaroslava Lajpertová několikrát pozastavila. Ani jeden z nich totiž z titulu svých funkcí nevyužil možnost kontroly obecního účetnictví či práce Luboše Šípka – jako starosty či místopředsedy stavební komise.Oběma svědkům položila stejnou otázku: „V čem tedy spočívala vaše práce pro obec, jako jejích zástupců.“ Ani jeden z nich jí nedokázal uspokojivě odpovědět.

Zaprotokolována byla dokonce odpověď Ivana Kohouta, který konstatoval, že mu Luboš Šípek, co se týče práce pro obec, řekl, že ho nebude s ní zatěžovat, že bude vše zařizovat sám. Zdeněk Kučera zase uvedl, že pro svoje pracovní vytížení v Praze neměl tolik času a že vše, co se týká stavební komise, rovněž zařizoval Luboš Šípek.

Konkrétních odpovědí se soudkyni dostalo až od dalšího svědka – současné starostky Ivety Kohoutové, která ji podrobně seznámila se stavem věcí. Zajímavou informací například byl fakt, že datum. března 2006 na listině s usnesením z jednání zastupitelstva obce, na jehož základě měl Luboš Šípek uzavřít zástavní smlouvy na veškerý nemovitý obecní majetek, je zřejmě smyšlený. „Pokud si pamatuji, tak se zastupitelstva nikdy nekonala v pondělí. Vždy byla ve středu a datum na té listině je pondělní,“ upozornila mimo jiné Iveta Kohoutová