Během uplynulého roku se objem komunálního odpadu rakovnických obyvatel vyšplhal na neuvěřitelných 3,4 tisíc tun. Pokud by město nějak nezasáhlo, statistika komunálního odpadu by strmě stoupala i nadále.

Tím opatřením je nová obecně závazná vyhláška, která vstoupila v platnost počátkem letošního roku. Ta mimo jiné také přiděluje každé osobě nádobu o objemu okolo třiceti litrů na odpad na týden.

Tiskový mluvčí rakovnické radnice Jan Polák řekl, že si vedení města od tohoto opatření slibuje lepší přístup Rakovničanů ke třídění odpadu. „Lze tedy očekávat, že směsný komunální odpad klesne na úkor separovaného odpadu,“ předpovídal statistiky letošního roku mluvčí Polák.

Ten odpovědí reagoval na skutečnost, že obyvatelé města méně recyklují oproti letům minulým. Mezi nejvíce tříděný odpad patří jednoznačně papír, plast a směsný komunální odpad. Rakovničané neradi třídí nápojové kartony (Tetrapaky). U nich došlo k poklesu o více jak padesát procent. Veliký propad zaznamenalo i vytříděné sklo.

Polák upozornil na fakt, že mnozí podnikatelé zneužívali vloni nádoby na odpad systému městské separace. Podle platné legislativy mají podnikatelé s malou produkcí odpadu možnost připojit se za úhradu na systém města.