"Taková chvíle nás vedla k uspořádání tohoto dne, škola sice několikrát změnila svůj název, ale dnes nese hrdě jméno prvního československého prezidenta, " uvedl ředitel Emanuel Vambera k velkému svátku školy, který zahrnoval komentované prohlídky učiteli MOA, výstavu z historie školy včetně dobových materiálů, mezi kterými nechyběly fotografie, kroniky, raritou byla vysvědčení studentů ze 30. let a velmi sledovaná byla i dochovaná maturitní tabla.

K tomu všemu příjemně hrály harmoniky z rakovnické ZUŠ, všechny návštěvníky uvedla u hlavního vchodu skupina studentek v dobovém oblečení 30. let 20. století včetně zápisu do knihy absolventů, kterých se nasbíraly tři stovky.

Sledovanou byla i přednáška o historii a okolnostech vzniku budovy obchodní akademie s vyprávěním publicisty Romana Hartla :" Jsem rád , že jsem měl právě dnes příležitost předat zájemcům v aule školy všechny ty zajímavé informace včetně fotografií a byl to i zvláštní pocit, protože jsem také absolventem školy a dnes jsem já přednášel i některým svým bývalým učitelům."

Celý den byl orámován častými vzpomínkami, povídáním kantorů s bývalými studenty i otázkami, jak se současné obchodní akademii daří. " Škola má nejen tradici, ale je i volbou pro kvalitní studium a my chceme, aby měla místo v srdcích studentů a byla dobrým partnerem každého, kdo škole bude přát," uvedl na závěr ředitel MOA Emanuel Vambera.

Jednou z těch, která v sobotu v místě zavzpomínala na své školní roky, byla i fotografka Jana Jirásková z Tuchlovic.

"Se spolužačkou jsem se zde setkala po 55 letech. Už před hlavním vchodem se z krásné školní budovy ozývala hudba a zpěv. A co teprve uvnitř. Současní studenti srdečně vítali návštěvníky. Patřilo k nim dobové oblečení a po srdečném přivítání požádali o zápis do prezenční knihy. V učebně s tably nás čekalo příjemné občerstvení. Ale to už nejen v učebnách, ale i na chodbách probíhalo srdečné vítání spolužáků. V další učebně byly vystaveny kroniky a všude plno fotografií. Z minulosti pak ukázka tehdejších psacích strojů i kalkulaček. V jedné učebně jsem objevila archivní fotku – česání chmele, někdy z r. 1960 – 63. Měli jsme možnost navštívit i maturitní místnost, Tam už je vše připraveno na maturanty. Se spolužačkou jsme vzpomínaly na tehdejší malé nákupy lahůdek v restauraci Na Střelnici. Následovala prohlídka knihovny, přednáškového sálu i tělocvičny. Na závěr mohu jen potvrdit: Na návštěvu MOA jsem se moc těšila a jsem velmi nadšená," potvrdila Jana Jirásková.