Po rozdání pochval třídního učitele došlo k slavnostnímu aktu předávání vysvědčení. Učitelka Barbora Bayerová dostala nejen spoustu květin, ale také například i fotbalový míč. V jedné z květin se pak skrývalo i menší ohodnocení – paní učitelka pak obdržela jak jinak než jedničku s hvězdičkou.