"Pořádáme 12. ročník pohádkového lesa. Letos jsme to zaměřili na cestu kolem světa, protože to spojujeme s výročím první republiky,“ vysvětlila starostka obce Dana Medřická.

Děti na pohádkové cestě přivítaly moravské ženy hroznem vína. Slovenským pasákům ovcí pak děti pomohly vrátit ovce zpět do ohrady. Učily se nabírat rýži hůlkami nebo tančily s obručí, jako na Havaji. Za každý splněný úkol obdržely děti sladkou odměnu.

Na konci cesty na ně čekal první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk se svou ženou, kterou ztvárnila starostka obce Dana Medřická společně s místostarostou Pavlem Pichrtem. Ti dětem předali další sladké odměny.

Všichni si pak společně u táboráku opekli buřty a k poslechu jim zahrál Martin Sokol.