Dopolední program byl připraven v muzeu a před novostrašeckým kostelem a byl určen zejména pro školní skupiny. Akce se koná každoročně a vždy ji hojně navštěvují mimo jiné i děti ze Základní školy J. A. Komenského. Děti soutěžily v přetahování, galských soubojích, házely břemenem do dálky, vyzkoušely si také lukostřelbu, výrobu amuletů a šperků. Letos se program ve 13 hodin přesunul také na Komenského náměstí, kde probíhal jarmark. Sdružení LatenArt zasvětilo návštěvníky do tajů keltských řemeslníků a válečníků. V jejich táboře bylo možné zhlédnout a vyzkoušet si keltské zbraně, zbroj, šperky a jiné zajímavosti.