Kromě toho si muzeum připravilo také venkovní soutěž s tajenkou, která potrvá až do konce května. Zájemci se vydají po stopách Keltů k valovému areálu ve Mšeckých Žehrovicích a pokud vyplní tajenku, získají i odměnu.