Tato akce vznikla na popud Magdaleny Kožené české operní pěvkyně, mezzosopranistky světového jména. Dalšími garanty projektu jsou Alice Nellis pro literárně dramatický obor, Maxim Velčovský pro výtvarný obor a Jiří a Otto Bubeníčkovi pro taneční obor. Jde o to zapojit v jeden den do spolupráce co nejvíce uměleckých škol.

Mnoho umělců a významných osobností začínalo v základní umělecké škole a řada z nich se rozhodla podpořit tento celostátní happening, který proběhl právě včera na 400 základních uměleckých školách po celé ČR.

Hudební skladatel Vadim Petrov k této akci uvedl: „Studenti základních uměleckých škol představují budoucnost naší české národní kultury, a proto je třeba jim věnovat maximální výchovnou péči, podporu a pozornost. Pokud myslím podporu, tak po všech stránkách – metodickou, odbornou, finanční a v neposlední řadě i morální. Ve výsledcích nejde o to se bránit pronikání nám cizích mezinárodních vlivů, ale naopak pokračovat a tvůrčím způsobem rozvíjet pozitivní odkazy našich předků.“

Na pódiu Novostrašeckého kulturního centra se představili žáci a učitelé hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru. Koncerty strašecké umělecké školy se vyznačují perfektní přípravou, program má spád, hudební vystoupení střídá sólový zpěv či taneční čísla. Jeviště ozdobily práce žáků výtvarného oboru. Během představení byli také oceněni žáci, kteří úspěšně reprezentovali školu na různých hudebních soutěžích.

Autor: Ivana Rezková