„Učili jsme se masopustní písně, tančili, děti si doma společně s rodiči vyrobily masky a pak už zbývalo jen rozdělit hudební nástroje a vyrazit na masopustní vycházku. První 'rozjezdová' ukázka zpěvu, tance a masek byla pro naše paní kuchařky, které byly nadšené a na jejích tvářích jsme vykouzlili úsměvy. Poté jsme se již vydali na průvod obcí se zastávkami před obecním úřadem, kde jsme zpívali a tančili pro paní starostku, paní knihovnici a ostatní zaměstnance úřadu,“ popsala jedna z učitelek.

Masopustní průvod následoval před místní restauraci „Farma Svět“ k podnikatelům Javuktsyanovým. Následně děti rozveselily kuchařky z Agrochmelu.

„Dále jsme pokračovali k obchod k paní Vrábíkové. Před školu jsme naše vystoupení ukázali paní ředitelce a našim prvňáčkům a průvod jsme zakončili před obchodem manželů Růžičkových. Moc děkujeme všem, kteří nás odměnili svým veselím, svým potleskem a dobrotami, které jsme do našich nůší sbírali na každé naší zastávce. Rozdali jsme radost, děti byly nadšené a tak nezbývá než říci: Těšíme se opět za rok,“ dodaly Yvona Tvrzová a Veronika Blechová z kněževeské školky.