Město se v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury také zaměřilo na historickou budovu Samsonu, která spadá pod rakovnické muzeum. V současné době je nezbytné na budově vyměnit konstrukce oken. Okna budou vyrobena klasickou truhlářskou technologií, vnější křídla budou opatřena izolačním dvojsklem, které však nelze hradit z dotačního programu. „V názvu akce je sice uvedena i oprava fasády, ale vzhledem k výši poskytnutých prostředků nebude prováděna a bude o opravu fasády požádáno znovu, na příští rok,“ konstatovala mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

Město na regeneraci památek obdrželo 400 tisíc, přičemž 150 tisíc bude použito právě na výměnu oken v Samsonu. Čtvrt milionu získala Římskokatolická farnost Rakovník, která chce provést obnovu pískovcové dlažby v lodi kostela sv. Bartoloměje, která je již ve velmi špatném stavu. „Jedná se o velmi finančně náročnou akci, která již byla zahájena a bude prováděna v několika etapách,“ doplnila mluvčí.

Rekonstrukce vstupu do rakovnického letního kina a revitalizace prostoru před ním by měla být hotova na konci května.
OBRAZEM: Letní kino v novém. Návštěvníci projdou novým vstupem