Vodní ptáky sčítají členové spolku na celém toku Berounky od Zvíkovce až do Berouna, což je zhruba 45 kilometrů toku, na Rakovnickém potoce i na vodních plochách rakovnického okresu, což zahrnuje též rybník Bucek, Lodenický rybník a dále i rybníky na Jesenicku. Vše zhruba v deseti lidech, potvrdil předseda spolku Milan Tichai. Společně s kolegyní se v neděli odpoledne zúčastnili sčítání na Červeném rybníku ve Mšeci. Jeho kolega Miloslav Haifler pozoroval například ptactvo na Bucku, kde měl možnost zpozorovat i orla mořského.

Na domácí zabijačce u manželů Perglerových v Brandýsku.
PODÍVEJTE SE: Zabili pašíka aneb domácí zabijačka u Perglerových v Brandýsku

„Jelikož je sčítání průběžné, vyhodnocení budeme mít až po příštím víkendu a za celou republiku až koncem ledna,“ potvrdil předseda spolku ROS.

„Přestože o zimujících vodních ptácích u nás již mnohé víme, je každý rok sčítání svým způsobem unikátní. Ten loňský přinesl nebývalé počty severských kachen hvízdáků eurasijských nebo také vysoké počty kopřivek obecných, které využívají naopak zimoviště spíše na jih od našeho území. Letos se zdá, že budou zjištěny nižší počty severských husí a očekáváme naopak více vzácnějších druhů kachen zimujících obvykle na pobřeží Baltského moře. “ říká Zuzana Musilová, koordinátorka sčítání v Česku.

Projekt přináší jedinečné informace o tom, jak populace vodních ptáků reagují na globální klimatické změny i změny životního prostředí. Sčítání v Česku organizuje Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze jako součást mezinárodního projektu koordinovaného organizací Wetlands International.