Program zahájil v lišanské sokolovně agronom Jaroslav Mikoláš, který je mimo jiné také předseda Okresní agrární komory v Rakovníku. O tom, jak se daří pěstování řepky, nebo pšenice na Rakovnicku, v České republice, ale i v celé Evropě povídal například David Bečka a Jan Vašák z České zemědělské univerzity v Praze, ředitel firmy Lupofyt Jaroslav Mikoláš ml., nebo zástupce ministerstva zemědělství František Kůst. Hovořili také o počasí, které tento rok panuje na našem území a o jeho vlivu na české zemědělství. „Zemědělci se na tomto místě mohou jednoduše dozvědět, jaké nejlepší odrůdy lze v těchto podmínkách pěstovat, jakou agrotechniku používat a jakých výsledků leze dosáhnout. Jsou tady odrůdy, které jsou současné a odrůdy, které jsou nové, perspektivní,“ uvedl Jaroslav Mikoláš.

Na polním pokusu v Lišanech mohli pěstitelé zhlédnout celkem devětadvacet odrůd řepky ozimé. Na jedné odrůdě byla předvedena také rozdílná úprava osiva. Bylo jim vysvětleno, jak bylo o rostliny pečováno a jak vypadaly v jednotlivých měsících. Své zastoupení tu měla i technika na zpracování půdy. Pro zemědělce tu byly připraveny dva stoje s příslušenstvím, které si mohli prohlédnout a poslechnout si o nich základní informace. Odpolední program se přesunul na polní pokus do Chrášťan, kde si zase účastníci mohli prohlédnout odrůdy pšenice ozimé.