Ředitel gymnázia Richard Spiegl společně se starostou města Karlem Filipem a třídními učiteli Janem Černým a Milanem Soukupem přivítali studenty za přítomnosti rodičů, učitelů i dalších hostů a popřáli jim mnoho zdaru během studia a zároveň jim nabídl pomocnou ruku při případných neúspěších. Poté studentům a přítomným rodičům představil všechny členy pedagogického sboru.