Ředitel Vratislav Dlohoš ve svém zahajovacím slovu připomněl historii lesnického školství i to, že současná škola je vlastně jedinou samostatnou lesnickou školou v republice. Myšlenka lesnického školství se poprvé objevila už v polovině 19. století v podání fürstenbergského lesmistra Jana Gintla a v dalším vývoji pokračovala přes polovinu 20. století až do roku 1961, ve kterém byla zahájena výuka dvouletého učebního oboru lesař.

"Sedmdesát let je krátký čas v životě školy, která postupně nabírala na síle a kvalitě, ale dlouhý čas v životě člověka. My jsme rádi, že kolem sebe vidíme, jak se tu našim předchůdcům a nám daří, lesnické školství nemá na růžích ustláno a o to radostnější je i dnešní krásné setkání s vámi všemi," shrnul ve svém zahajovacím projevu ředitel Dlohoš.

Slavnostní fanfáry a otevření nového jezírka, zasazení pamětního stromu, občerstvení a živá muzika, ale hlavně nepřeberně vzpomínek absolventů i učitelů, prohlídka školy i překvapivá setkání naplnila sváteční odpoledne.

"V současné době naše škola nabízí obory lesnictví, veterinářství, opravář lesnických strojů,truhlář a lesní mechanizátor a máme veliký zájem a naplněnou kapacitu sto sedmdesáti žáků. Dál chceme jít cestou kvality i zdravého rozumu, abychom mohli zájemcům nabídnout to nejlepší pro jejich další profese. Areál udržujeme i rekonstruujeme, využíváme finančních možností k udržení a zvyšování kvality," uvedl na závěr ředitel Vratislav Dlohoš.