Ve středověku již stával ve vsi kostel, který měl ovšem zcela jinou podobu než ten současný. Obnoven byl v 18. století v duchu venkovského baroka, ovšem od té doby prošel několika přestavbami. Ještě na nejstarších vyobrazeních obce je možné spatřit jeho původní barokní věž.

Ve vsi působil mnoho let rod Šanovců, který měl během několika století řadu významných a vysoce postavených členů. Například táborského bojovníka Purkarta ze Šanova, či Konrád ze Šanova, který v 17. století jako hejtman Pražského hradu vlastnil obec Nižbor.

Již v 18. století se v Šanově také učilo, a to ve zdejší faře, ale také po chalupách. První školní budova byla postavena v centru obce v roce 1842 a v průběhu 19. století byla ještě rozšířena. Ve 20. letech minulého století ovšem budova přestala vyhovovat, a tak byla na konci dvacátých let postavena nová školní budova. V šedesátých letech, konkrétně v roce 1962, k ní přibyla rozsáhlá přístavba. Chvíli poté postihla obec povodeň. V následující dekádě se postavila nová tělocvična.