V případě Masarykovy obchodní akademie se jednalo o ruštinu. Podle zástupkyně ředitele rakovnické ekonomky Veroniky Benešové jsou studenti, kteří byli poctiví, na maturity dostatečně připravení.

„Myslím, že distanční výuku jsme měli nastavenou velice dobře. Adaptace studentů byla opravdu krátkodobá, zhruba devadesát procent hodin se uskutečnilo přes videokonference. Pokud studenti chtěli, měli plnohodnotně zajištěnou výuku i přes distanční formu,“ konstatovala zástupkyně.

Její slova dokumentovaly i statistiky z praktických maturit, které dopadly ještě pozitivněji, než loni či předloni. „Sice jsme trošku snížili minimální bodové ohodnocení na čtyřicet procent, i tak ale zkoušky zvládli úplně bez problémů,“ uvedla.

Letošní maturanti nebudou muset skládat ústní maturitní zkoušky z češtiny a cizího jazyka, po zrušení slohu jsou tedy písemné testy jedinou zkoušku z mateřského jazyka. Dalším opatřením CERMATu pro letošní školní rok je zrušení klasických známek. Student je hodnocen pouze stupni prospěl/neprospěl.

„To může být pro některé studenty, zvlášť ty cílevědomější, trochu demotivující. Je velký rozdíl, když udělají test třeba na devadesát procent a dostanou jedničku, než když obdrží pouze hodnocení prospěl,“ přemítá učitel českého jazyka Miroslav Koloc.

Další z letošních novinek pro maturanty je možnost absolvovat více opravných termínů než doposud. První se uskuteční již v červenci, další případné opravné testy budou následovat v září a na jaře.

„Někteří studenti když vidí, že mají více opravných termínů, tak si s testy příliš hlavu nelámou, ale samozřejmě přáním nás všech je, aby byli všichni úspěšní pokud možno již v prvním termínu. Dnes mají spoustu možností, testy z minulých let jsou k dispozici na internetu, takže pokud jsou jen trochu poctiví a projdou si je, neměli by mít problém,“ dodala učitelka českého jazyka Alena Poláková.