První jmenovaný nakonec většina zastupitelů uznala jako zbytný, naopak příjezdovou cestu u fitness centra, o kterou chtěl Marek Hauner rozšířit svůj prosperující sportovní klub, aby mohly děti cvičit i venku, nakonec rozhodli zastupitelé neodprodat.

Více informací o průběhu zastupitelstva a projednávaných tématech vám nabídneme v nejbližších dnech.