Mezi nejoblíbenější patřily Velikonoční stezka s devatenácti stanovišti, kterou připravila ve spolupráci s rakovnickým domem dětí a mládeže Pavla Hotská, nebo Velikonoční bojovka se startem na Bulovně s deseti stanovišti a dvěma bonusy, jež byla nápadem a dílem prvňáků ze tříd A a C místní školy a jejich kamarádů.

„V pátek jsme šli směrem na Senomaty, cestou jsme našli i další stezku u mateřské školy Klicperova, děti to tak bavilo, že jsme vyrazili i v neděli na druhou stranu po nábřeží až k Tyršovu koupališti,“ popsala svátky své rodiny maminka Lucie z Rakovníka.