Základní tezí celého projektu je připomenutí si významných událostí formou, která bude pro studenty atraktivní a umožní jim zapojit se do projektu tvůrčím způsobem. Jednoduše řečeno, musí to studenty bavit.

A to byl úkol pro studenty ze semináře marketingu a managementu, kteří si tak v praxi vyzkoušeli uvedení nového produktu na trh. Za svou práci i kreativitu zasluhují velkou pochvalu.

V rámci projektu studenti točili krátké filmy, navštívili významná místa české historie nebo hlasovali o stovce osobností našich dějin.

Ivana Rezková

Na programu bylo kladení věnců, sázení lip i lampionový průvod.
OBRAZEM: Stoleté výročí Československa si připomněli také v Rudě
Před padesáti lety zde byla rovněž vysazena lípa a nyní je z ní již vzrostlý strom.
Novostrašecké učiliště oslavilo sto let republiky