Dobrovolníků se v sobotu nakonec sešlo zhruba šedesát, což je méně, než se plánovalo, proto se upustilo od některých obranných prvků, například padacího mostu nebo odvodnění, aby se práce stihly do setmění.

Atmosféru raného novověku podtrhlo vedle historických kostýmů i dobové české jídlo. Akce se uskutečnila v rámci Mezinárodního dne archeologie a její součástí byla komentovaná vycházka s archeoložkou Kateřinou Blažkovou po místech bojiště až k samotné experimentální redutě.

Jde o součást projektu „1620 – Cesta k porážce“. Ten vznikl v loňském roce při příležitosti čtyřstého výročí bitvy u Rakovníka a na Bílé hoře. Šarvátka u Rakovníka, která trvala necelé dva týdny, předcházela právě osudové porážce stavovských vojsk. Na akci se vedle Muzea T. G. M. podílela například i Univerzita Hradec Králové nebo Historický ústav AV ČR. Lidé budou moci opevnění navštívit kdykoliv, a to minimálně po celou následující dekádu.

„Palebné postavení pro dělo bude stát na místě alespoň deset let, abychom mohli sledovat proces rozpadu a měli porovnání s původními polními opevněními z rakovnického bojiště roku 1620,“ informovali zaměstnanci rakovnického muzea.