Opravu západní části zdi včetně kamenného portálu, který je ve špatném stavu, bude provádět restaurátor Zdeněk Roudenský z Jesenice. Úpravy vyjdou na téměř 114 tisíc korun včetně DPH. 


Tím ale revitalizace areálu mateřské školy nekončí. Děti a rodiče, kteří sem opět začnou mířit s novým školním rokem jistě potěší také nová vstupní vrata a vrátka. Jejich výměnu, která vyjde na skoro 75 tisíc korun s DPH, si vezme na starosti truhlář Bohumil Hanzalander z Krakova. 


Oba zhotovitele vybrala rada města Rakovníka. Sympatické je, že v obou případech se jedná o lokální řemeslníky.