Samotní místní se podivují, že vůbec něco takového může v chráněné oblasti vzniknout a že vůbec mohou úřady stavbu takového rázu povolit. „V době, kdy ochranáři zakazují lidem mít na svém pozemku v CHKO Křivoklátsko třeba jen maringotku a udělují pokuty za podle mého názoru banálnosti, nepochopím, že zde roste nedaleko řeky za pomoci těžkých strojů tento objekt," obrátil se na redakci čtenář z Čilé.

O výstavbě domů rozhodli zastupitelé

Ačkoliv nejen místní, ale i další lidé mají proti takovéto stavbě připomínky, úřady byly v tomto případě bezmocné. Současnou podobu mají na svědomí zastupitelé obce Čilá. Právě ti v roce 2000 schválili urbanistickou studii, která řešila další rozvoj obce.

„Území vymezené studií k zástavbě dále zahrnuje kromě pozemků, kde vzniká ona stavba, další pozemky a celkově tak navazuje na zastavěné území obce," napsal Deníku Petr Hůla, vedoucí SCHKO Křivoklátsko a pokračuje: „Tento celek byl rovněž v roce 2007 vymezen jako součást zastavěného území obce Čilá." A právě tyto kroky zastupitelů rozhodly o tom, že kdokoliv bude mít zájem, může na vymezeném území stavět, stejně jako v jiných koutech země.

Ale s jednou podmínkou. Musí dodržet architektonická pravidla chráněné krajinné oblasti. Pokud je dotyčný dodrží, získá od CHKO Křivoklátsko souhlasné stanovisko, které slouží jako podklad pro získání stavebního povolení v případě Čilé jej vydává příslušný stavební úřad ve Zbirohu.

SCHKO podala již podnět úřadu

Současná podoba mega stavby nedaleko Čilé není definitivní. CHKO již podala podnět stavebnímu úřadu ve Zbirohu, aby se stavbou zabýval. Investor staví totiž jinak, než schválily úřady. „Prošetřením na místě jsme zjistili, že současně prováděná stavba neodpovídá schválené dokumentaci a architektonické řešení je v rozporu s regulativy výstavby na území Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Podali jsme pro to podnět na Odbor výstavby a investic Městského úřadu Zbiroh k prošetření dodržování podmínek pro výstavbu, které jsou součástí stavebního povolení. Správa CHKO bude trvat na dodržení stavby podle schválené projektové dokumentace," uvedl Hůla. Podle informací, které má Rakovnický deník, se podnětem od CHKO Křivoklátsko stavební úřad již zabývá.