O velikonoční sobotu zde byl spuštěn zesilovač na mobilní síť T – Mobile. Přitom podle prvotních dohod měl být zesilovač spuštěn již koncem minulého roku. Poté byl termín spuštění odložen. I přesto, že technická kontrola proběhla 19. března a nic nebránilo tomu, aby byl zesilovač spuštěn, do provozu byl zesilovač mobilní sítě uveden téměř o měsíc později.