Petr Čech rovněž písemně žádá ministra životního prostředí Richarda Brabce o potrestání Správy CHKO Křivoklátsko. Startérem k tomu byl incident, který se měl odehrát v areálu rekreačního střediska u mlýna ve Šlovicích koncem července. Měl být natolik nepříjemný, že se k trestnímu oznámení Petra Čecha přidalo také několik rekreantů, kteří jsou spojeni v občanské sdružení Přátelé Čechova mlýna.

Pracovník správy tehdy přijel na kontrolu k Berounce dokonce v doprovodu policie. To potvrdila mluvčí policie Marcela Pučelíková: „Přítomnost hlídky si vyžádali pracovníci CHKO, aby nedošlo při kontrole k nějakým problémům," vysvětlila Marcela Pučelíková.

Konkrétní důvod kontroly není znám. „Bylo mi řečeno, že správa reaguje na základě telefonního udání, jehož obsah mi nesdělili," řekl majitel mlýna Petr Čech. Vysvětlení na tuto otázku se nedostalo od Správy CHKO Křivoklátsko ani Rakovnickému deníku.

O vyjádření k této kauze jsme pochopitelně písemně požádali také vedení Správy Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Vedoucí Správy CHKO Křivoklátsko Petr Hůla odepsal: „O podání trestního oznámení na Správu CHKO Křivoklátsko mi není nic známo."
Petr Hůla ale v e-mailu potvrdil, že roztočtí policisté požádali v polovině srpna písemně Správu CHKO Křivoklátsko o podání zprávy, poskytnutí videonahrávky a písemných materiálů, a to v souvislosti s oznámením na pracovníka Správy CHKO Křivoklátsko pro zneužití pravomoci úřední osoby. „Obsah oznámení mi není známý, požadované dokumenty jsme předali," konstatuje v e-mailu Petr Hůla.
Zajímalo nás pochopitelně, na základě jakého konkrétního důvodu přijel jejich zaměstnanec v sobotu 26. července do šlovického mlýna na kontrolu a jak jejich šetření dopadlo. To jsme se ale bohužel ze zaslané odpovědi, jak již bylo řečeno, nedozvěděli.

Ale zpět k Berounce.

Jak Petr Čech zareagoval, když zjistil, že má na svém pozemku kontrolu? „Okamžitě jsem ho vykázal, protože naše středisko v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko neleží. Na což mám písemné důkazy. On však vytáhl dopis, který je podle něho jeho důkazem, že tam naopak leží. Odvětil jsem, že je to podvod. On však na to nereagoval a rozběhl se s fotoaparátem do nitra střediska mezi rekreanty." Petr Čech dále říká, že byl nějaký čas od podobných kontrol ve mlýně klid.

Pod trestním oznámením občanského sdružení Přátelé Čechova mlýna je podepsáno přes třicet lidí.
Jeden z nich, Rostislav Svoboda z Novostrašecka, který byl účastníkem kontroly, se svěřil: „Nic podobného jsem v životě nezažil. Očekával bych minimálně slušné chování. Měl přijít a slušně nám vysvětlit, proč nás kontroluje. Jenže on se k nám choval jako ke gaunerům, jako bychom provedli nějaký závažný zločin. Hrubým způsobem nás žádal o naše občanky, fotil naše auta."

Jeho slova potvrdil další z rekreantů, Jaroslav Drvota z Kladna. Ten do Šlovic ke mlýnu jezdí dle svých slov už čtrnáct let nejen na dovolenou, ale i na víkendy, a areál Čechova mlýna se pro něho stal druhým domovem: „Podobných hrozných kontrol jsem tady u mlýna zažil už víc. Ten ochranář se například panu Čechovi vůbec neohlásil a klidně chodil bez jeho vědomí po jeho soukromém pozemku. To se přece ve slušné společnosti nedělá! Nejčastěji sem jezdí na kontrolu právě tenhle ochranář, na kterého podáváme trestní oznámení."

V trestním oznámení rekreanti doslova mimo jiné píší: „Protože nám tento člověk způsobil ohromné újmy finanční a psychické v minulosti, změnila se naše rekreace v slzavé údolí s představou, že znovu nastane dlouholetá šikana."

V současné době je ze strany policie případ ve fázi prověřování: „Majitel šlovického mlýna se domnívá, že areál mlýna neleží v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a podal na pracovníka Správy Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko trestní oznámení za zneužití pravomoci veřejného činitele. Správa Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko se naopak domnívá, že mlýn je součástí CHKO, a proto kontroly považuje za legitimní. Tato skutečnost je v současné době ověřována na příslušném ministerstvu," doplnila mluvčí Pučelíková.