Po roce klidu vypluly na povrch nové skutečnosti. Úklid lokality u Řevničova byl proveden jen na oko. Ochránci přírody ze společnosti VIA Service by se podle místních měli stydět.

Tenkrát tu ochranáři zkoumali jakou vzdálenost k vodě musí žába urazit. Kvůli tomuto průzkumu v lokalitě nainstalovali migrační bariéry z plastové fólie a vykopali díry na sběrné kbelíky. Po monitoringu si pak z místa odvezli akorát nashromážděná data a celý jejich lapací systém nechali svému osudu.
Na nevítaný prvek v okolí rybníka upozornili řevničovského starostu Jiřího Petráčka až myslivci. „Na úřadě jsem měl akorát souhlas ze Středočeského kraje, kde však nebyly uvedeny konkrétnější údaje,“ nechal se slyšet na začátku kauzy Petráček.

Ústy Romana Kováře ze společnosti VIA Service nám tehdy bylo přislíbeno, že v dané věci okamžitě sjednají nápravu a vše ještě druhý den uklidí. To se také částečně stalo. Bariéry z igelitu byly pryč, ukotvovací dřevěné kolíky také. Jen nějaká ta výkopová jáma po kbelíku zůstala nezasypána. Všichni byli spokojeni a brali tuto záležitost za uzavřenou. Jenže nedávno vypluly na povrch nové skutečnosti. Zhruba na třech místech v lese, který je vzdálen přibližně 300 metrů od Račského rybníka našli myslivci inkriminované bariéry naházené na hromadách. Takže to byla ze strany společnosti bezvadná kamufláž, která vydržela v tajnosti necelý rok.

„Dost mě to překvapilo. Tenkrát byli velice vstřícní a rychlí. Nenapadlo by mě, že si to neodvezli, ale natahali do lesa. Pro mě je udivující, že člověk, který si hraje na ochránce životního prostředí, tak nečiní. Asi ho z té ekologie zajímají jen ty peníze, které mu někdo přidělí,“ nechal se slyšet na závěr starosta Petráček. „Dodavatel odjíždí na lokalitu dnes po 15. hodině a nejdéle do zítřka bude uklizeno,“ slíbil ve čtvrtek Radovan Víta ze společnosti VIA Service.