Cílem tohoto projektu je zřídit a provozovat kontaktní místa pro seniory a osoby se zdravotním postižením v městech a obcích kraje. Návštěvníkům center bude poskytována pomoc a podpora pro zkvalitnění jejich života či poradenství z celé řady oblastí. „Když s tímto projektem přišel Středočeský kraj, přišlo mi, že jsme k tomu předurčení,“ uvedla pro Rakovnický deník ředitelka Domova seniorů Nové Strašecí Miluše Jůnová. V domově tyto služby totiž už poskytovali. Jen to nemělo žádný název a záštitu. Dělali to totiž zcela zdarma a dobrovolně. „Rodinám, které pečují doma o nemocného člověka, nebo člověka s postižením, jsme dali možnost, aby ho přivedli k nám do domova třeba na dvě nebo čtyři hodiny, aby si oni odpočinuli a ten dotyčný člověk se potěšil nějakou aktivitou, nebo společenstvím dalších lidí,“ vysvětlila aktivitu Miluše Jůnová. V letošním roce pomáhali celkem třem rodinám.

„Pomáhali jsme třem rodinám během půl roku v různém časovém harmonogramu. Máme to naplánované tak, abychom se klientovi mohli věnovat a on se mohl začlenit do toho společenství našich klientů. Tak abychom nezatížili personál ani klientelu,“ vysvětlila Miluše Jůnová.

K tomu aby v novostrašeckém domově seniorů mohlo vniknout toto kontaktní místo, nemuseli nic předělávat. Hlavní podmínka byla místnost s bezbariérovým přístupem, bezbariérovým wc, internetem a občerstvením. To vše už v domově mají. „Nic jsme předělávat nemuseli, jsme k tomu uzpůsobení. Máme dvě bezbariérové místnosti s internetem.

Jedna je tady v Domově pro seniory a druhá v Domově Pohoda. Naplňujeme kritéria, která jsou pro vnik POSEZu podmínkou,“ vysvětlila Miluše Jůnová.

„Klíčovými aktivitami kontaktního centra budou koordinace a propojování aktivit s ostatními institucemi a partnery zabývajícími se sociálními službami, zajištění informačního servisu o celém systému sociální péče a základní poradenství,“ uvedl starosta města Nové Strašecí Karel Filip. Tento projekt Středočeského kraje nemá za cíl nahradit poskytování sociálních služeb, naopak měl by doplnit celý systém sociální péče. Financovat POSEZ bude právě kraj a město. „Poměr financování kontaktního místa je krajem nastaven tak, že 60% nákladů bude hradit kraj a 40% nákladů město, přičemž maximální příspěvek kraje je 300 tisíc korun. Město bude svůj příspěvek poskytovat a na základě veřejnoprávní smlouvy,“ vysvětlil způsob financování Karel Filip. Domov seniorů Nové Strašecí vyčíslil předpokládané náklady na roční provoz kontaktního místa POSEZ na částku 363.200 Kč. Příspěvek města by tak měl za rok činit cca 150 tisíc korun. „Pro letošní rok je plánováno kontaktní místo zřídit od července, to znamená, že v roce 2018 by byl příspěvek města ve výši 75 tisíc korun.

Financování příspěvku města lze pomocí příspěvků a grantů, kde do konce roku zbývá zhruba 280 tisíc korun,“ upřesnil Karel Filip.