Novou zeleň vítají nejen zdejší usedlíci, ale zároveň i další Rakovničané.

„Zeleně není nikdy dost. Navíc je to lepší, než kdyby se tu stavěly podobné skleněné tunely proti hluku, jako jsou například v Praze. Veřejnou zeleň je nutné obnovovat a jsem rád, že se v Rakovníku nemyslí jen na rekonstrukce silnic a chodníku a na fotbal," řekl Rakovnickému deníku Vladimír Bauer.

Zeleň, která v současné době v západní části Komenského náměstí roste, už není v dobré formě.

„Stav dřevin bohužel není uspokojivý a zejména jehličnany trpí v tomto úzkém prostoru suchem a v zimním období také používáním posypové soli," řekla k nutné revitalizaci veřejné zeleně mluvčí Alida Štulajterová.

V říjnu a listopadu letošního roku pak dojde k odstranění staré zeleně. Místo ní zde město vysadí novou za částku bezmála 322 tisíc korun.

„V rámci sadových úprav dojde k založení aleje stromů, která částečně odcloní rušnou komunikaci od jednotlivých domů a sjednotí dnes víceméně chaotickou a do uličních prostorů nevhodnou výsadbu. Samotná alej bude podsazena dvouřadým živým plotem po celé délce i šířce zeleného pásu. V rámci sadových úprav dojde k vysazení osmatřiceti stromů a 835 keřů," sdělila bližší informace Alida Štulajterová.

BEZ DOTACE

Už před časem Rakovnický deník informoval, že rakovničtí zastupitelé se rozhodli tuto část města revitalizovat bez dotace, kterou odmítli z důvodu nevýhodných podmínek pro město. Celková obnova zeleně v této lokalitě by podle projektu měla stát zhruba 1,6 milionu korun. Město Rakovník se proto rozhodlo v loňském roce podat žádostí o dotaci, a to ze tří různých dotačních titulů. Ovšem s žádostí uspělo pouze u Státního fondu životního prostředí České republiky. Tedy v programu, kde nejsou podmínky spoluúčasti pro obce příliš výhodné.

"Už když jsme žádali o dotaci v tomto programu, upozorňovali jsme, že je zde velmi malý podíl. Město Rakovník v rámci dotace obdrželo částku 395 tisíc korun. Toto není ale ještě konečná částka. Podmínkou přijetí dotace je výběr dodavatele, kdy se předpokládá snížení celkové ceny díla a v tom okamžiku dojde také k ponížení přidělené dotace," vysvětloval zastupitelům na zasedání v počátku roku vedoucí Odboru správy majetku Městského úřadu Rakovník Ivo Žďánský.

„Přiznám se, že mi částka spoluúčasti přijde enormně malá v tomto případě a částka naší spoluúčasti enormně vysoká. Myslím si, že bychom měli po etapách obnovu zeleně na Komenského náměstí zajistit sami s tím, že bychom možná byli schopni vše udělat za částku, která bude nižší než je současná spoluúčast," řekl v diskuzi na lednovém zasedání starosta Rakovníka Pavel Jenšovský (ČSSD).

I kdyby ovšem rakovničtí zastupitelé tehdy s přijetím dotace od Státního fondu životního prostředí souhlasili, museli by počítat s dalšími komplikacemi a i dalším nuceným ponížením dotace.

„Pozemky, na kterých by se měla realizovat obnova veřejné zeleně, nejsou z celé části ve vlastnictví města a je zde komplikace v podobě podmínky přidělení dotace, že pro obdržení dotace musí být pozemky ve vlastnictví města nebo v dlouhodobém pronájmu. Pozemky částečné patří správě a údržbě silnic, museli bychom je požádat o prodej či pronájem. Je otázkou, zda bychom vše pak stihli vyřešit včas a následně ještě dotaci vyčerpat," komentoval už dříve rozhodnutí rakovnických zastupitelů místostarosta Rakovníka Miroslav Samaš (ANO).