Současně byly sepsány dvě nové provozovatelské smlouvy. Ta první mezi městem Rakovník jako majitelem a SK Rakovník jako provozovatelem a HC 1972 Rakovník jako uživatelem městského stadionu a stadionu na Zátiší. Touto smlouvou se pro dotčené strany příliš nezměnilo. Z pohledu sportovní veřejnosti je ale zajímavá hlavně druhá smlouva.

Ta byla sepsána mezi městem Rakovník jako majitelem a TJ Tatran RAKO Rakovník jako provozovatelem, a týká se sportovního areálu Na Šamotce, kde fotbalový oddíl Tatranu má své letité zázemí. Smyslem, a hlavní změnou tohoto aktu, je zabezpečení účetní samostatnosti oddílu TJ Tatran, další ustanovení smlouvy se nemění.

Obě nové provozovatelské smlouvy jsou platné od 1. 1. 2008. Jak už jsme v Rakovnickém deníku psali, oběma subjektům vykonávajícím správu a údržbu sportovních areálů byla poskytnuta na tento účel peněžní podpora, kterou rakovnické zastupitelstvo schválilo jako součást provizorního rozpočtu města. SK Rakovník tak dostal k dispozici na oba areály 1 milion 320 tisíc korun a TJ Tatran částku 600 tisíc korun.