Novostrašecká opozice kvůli možnému střetu zájmů při dovolbě Štefana Podhorce za nového radního neuspěla.

KonfliktMnohem větší diskuse se ovšem vynořila při dovolbě scházejícího člena rady města (starosta je zároveň radním – pozn. redakce).
Na nového radního byl pouze jeden kandidát za koalici Štefan Podhorec z ODS. Ten je zároveň zastupitelem i ředitelem Technických služeb Nové Strašecí, které patří městu.

„Městská rada úkoluje technické služby. Může se tedy stát, že Štefan Podhorec bude úkolovat sám sebe. Ve věcné rovině se může jednat o konflikt zájmů, i když dle zákona vše může být v pořádku,“ zahájil diskusi před dovolbou Kotyk. Problematické to podle něj je i proto, že technické služby jsou velkým adresátem městských peněz.

„Zároveň je Podhorec i jednatelem Technických služeb, společnosti s ručením omezeným. Přitom dozorčí radou je opět rada,“ dále upozornil Jan Bechyně z opozičního sdružení Město pro rodinu – rodina pro město. Současná příspěvková organizace technické služby se překlápí právě na eseróčko – RD informoval.

„Štefan Podhorec, jako člen rady města, nerozhoduje pouze sám o technických službách. Za to odpovídá celá rada, jako kolektivní orgán města. Neobávám se, že by mělo docházet k nefér hře,“ řekl k tomu starosta Miroslav Roček (ODS). „To by nemohl být ani zastupitelem,“ dodal Miroslav Špička z koaličních Nezávislých. „Navrhuji, aby se dovolba radního odložila na příští zasedání zastupitelů. Dokud se celá tato problematika jednoznačně nevyřeší. Akceschopnost rady v šesti lidech stejně ohrožena být nemůže,“ předložil své stanovisko Kotyk. Jeho návrh zastupitelstvem ale neprošel (pro odklad bylo sedm zastupitelů, deset jich bylo proti, tři se zdrželi). Naopak volba Podhorce koalici vyšla – pro bylo třináct zastupitelů, proti tři, zdrželi se čtyři.