Odstartoval v sobotu druhého července z Liblína. Postupně překonal všechny jezy. Nezabudický byl tak suchý, že na něj museli pistit vodu z malé elektrárny. Posádka také musela vysbírat kameny z řečiště pod jezem. Před roztockým jezem sevyklízela celá paluba a vor spouštěli otrlí a zkušení plavci na lanech. V sobotu 9. července plavba skončila na Karlštejně.