Nevyužívají sběrného dvora a objemné kusy, například elektrospotřebiče odkládají ve městě do hnízd s popelnicemi na tříděný odpad, třebaže sběrný dvůr je otevřený téměř každý den. Mezery jsou také ve třídění papíru a plastů. Na dobré úrovni je naopak třídění skla.

„Dobrým počinem je zavedení popelnic na bioodpad," uváděla místostarostka Libuše Vosátková a pokračovala: „I když i zde je nutné udělat větší osvětu, protože někteří lidé dávají do těchto popelnic vše možné." Výborný je sběr odpadu ze zeleně.

To vše a mnoho dalších věcí odhalil nový plán odpadového hospodářství (POH), který je město povinné znovu vypracovat, protože produkuje nad tisíc tun odpadu ročně. Plán zpracovala firma ISES ve spolupráci s odborem investic.

Rada města vzala plán na vědomí a ten dále bude předložen na krajský úřad ke schválení.
Plán také hodnotí třídění nebezpečného odpadu, stavební sutě a podobně. V těchto případech doporučuje rekonstrukci stávajícího sběrného dvora. „Je pravda, že v něm je stále co zdokonalovat a zlepšovat," podotkla Vosátková.

Kromě toho by se podle plánu měly optimalizovat sítě sběrných míst na tříděný odpad a stále rozšiřovat sběr biologického odpadu. „Propagace správného nakládání s odpady je myslím v pořádku.

„Občané jsou informováni průběžně prostřednictvím Novostrašeckého měsíčníku. Zvlášť svážíme například listí. Svozy jsou na internetových stránkách města i technických služeb. Pro mimořádné svozy využíváme rovněž sms informační systém," popisovala místostarostka Libuše Vosátková.

Přesto se u kontejnerů objevují předměty patřící do sběrného dvora. Proto zastupitelé po zkušenosti pracovníků technických služeb chtějí na kontejnery umístit velké nálepky s informacemi o odpadech, které mohou bezplatně odvézt do sběrného dvora.

„Je to pořád do kola, někteří lidé zvláště v sídlištích odkládají věci k popelnicím na tříděný odpad. Nálepky by mohli pomoci, zrovna tak opakovaná informace o třídění v Novostrašeckém měsíčníku," zkonstatovala Vosátková.
I když podle její zkušenosti je ve městě hnízd s popelnicemi na tříděný odpad dostatek a v pohodlné vzdálenosti. „Pravidelně sledujeme přepněnost popelnic a upravujeme smlouvu s technickými službami. Podle potřeby zvyšujeme počet popelnic i četnost svozu," řekla místostarostka.

Na druhou stranu dobrou zprávou je, že se ve městě a okolí snížil počet černých skládek. Potvrdila to i městská policie. Černé skládky, po jejichž původcích strážníci pátrali, vyřešili až z osmdesáti procent. „Zjistili, že černé skládky nezakládají místní, ale odpad sem vozí lidé odjinud," dodal starosta Karel Filip.

Odpad se třídí i v ostatních městech a k ukládání různého objemného odpadu slouží rovněž sběrné dvory. V Rakovníku už funguje dlouhá léta. Město chystá jeho rekonstrukci. Ta přinese lepší přístup k vykládkovým rampám, snadnější manipulaci s odpadem, kultivovanější prostředí, cesty se zpevněným povrchem, nové prostory pro uskladnění odpadu, nové oplocení. Objekt bude sledovat kamerový systém.
Odpad lidé budou vykládat do velkoobjemového kontejneru přímo z rampy. Doposud se tak děje ze země. Dvůr bude splňovat nejpřísnější ekologické normy. Na jeho vylepšení získalo město dotaci ze Státního fondu životního prostředí, Celkové náklady vychází zhruba čtrnáct milionů korun. Město zaplatí jen 5,4 miliony korun. Obyvatelé Rakovníka tu ukládají velkoobjemový odpad zdarma, ostatní za poplatek.

Relativně nový sběrný dvůr mají v Jesenici. V roce 2015 byl vybudován za městem směrem na Oráčov. Nahradil starý, malý a nevyhovující dvůr poblíž vlakového nádraží. Odpad tu dávají do velkých kontejnerů pohodlně z rampy. Slouží i k odkládání nebezpečného odpadu, elektrospotřebičů i větví, které se štěpkují.
Obyvatelé Jesenice a přilehlých obcí za odložení odpadu nic neplatí až na výjimky, jako jsou pneumatiky a běžný komunální odpad. Sběrný dvůr využívají i obyvatelé obcí Drahouš, Oráčov, Švihov, Žďár, Krty a Hořovičky.

Na jeho vybudování získali Jeseničtí dotaci z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady činily téměř osm milionů tři sta dvacet šest tisíc korun. Deset procent hradilo město, to znamená téměř osm set třicet tři tisíc korun.