Luděk Tesař, odborník na financování samospráv původně navrhoval navýšit roční částku na vývoz odpadu na 1200 korun, nakonec zůstalo u jakéhosi kompromisu. Přesto se proti zdražení postavilo několik opozičních zastupitelů, například Vladimír Kvasnička (KSČM) či bývalý starosta města Pavel Jenšovský (ČSSD). „Finanční výbor nedoporučuje skokově zvyšovat. Musím konstatovat, že když má město 112 milionů na dofinancování areálu na SK, budí to ve mně dojem, že jsme bohaté město a tudíž není potřeba přenášet určitou tíhu finančních opatření na naše občany,“ vyjádřil se.

Milan Zimmermann (Společně pro Rakovník) upozornil také na to, že by město mělo být důraznější v případě vymáhání dluhů. V současné době činí dluh za poslední dekádu zhruba 5 milionů korun. Podle Ludviky Trešlové, tajemnice městského úřadu, město maximálně spolupracuje s exekutorskými firmami, ale v případě, že dotyčný nemá žádný majetek, nejsou na takovou osobu žádné páky, jak z ní dlužnou částku vymoci.

Starosta města Luděk Štíbr (ODS) následně zdůraznil, že poplatky za odpad zahrnují nejen vyvážení popelnic, ale veškeré zabezpečení likvidace odpadů v rámci Rakovníka, tedy i separovaný odpad, sběrný dvůr a likvidaci košů či psích exkrementů. „Navíc ceny za svoz odpadů neustále narůstají. Vloni či předloni to bylo sedmnáct až osmnáct milionů za rok, za letošní pololetí je to již deset milionů. Nárůst svozu odpadu je nebývalý a město musí nějak reagovat. Myslím si, že dvacetikoruna týdně za to, aby lidé měli před domem a ve městě pořádek, není tak mnoho,“ pronesl Luděk Štíbr.

Nový odpadový zákon

Ke zvyšování cen svozu odpadu nutí nejen Rakovník, ale i další města, nový odpadový zákon. Jedním z jeho nástrojů, jak zamezit vzniku dalšího odpadu, je postupné navýšení poplatku za skládkování využitelných odpadů za jednu tunu. Cena by do devíti let měla vyšplhat až na téměř 2 tisíce korun za tunu, což je více než dvojnásobek současné ceny. Skládky by kolem roku 2030 měly nahradit recyklace a spalovny.

Ne všechna středočeská města ovšem plánují zvyšování. Ve Slaném dokonce vypoví smlouvu AVE a půjdou vlastní cestou. Na možnost vypovězení smlouvy a vypsání výběrového řízení, či na možnost zajištění svozu odpadu přímo městem upozornili i někteří zastupitelé. „Máme tu monopol tří velkých firem na odvoz odpadů. Ale v dohledné době se stane odpad obrovským artiklem, na kterém bude spousta firem vydělávat. Bude tedy záležet na každém městě, jakým způsobem si s likvidací odpadu poradí samo. Jednou z možností je založit vlastní městskou firmu na likvidaci, třeba by na tom mohlo profitovat i město,“ nastínil jednu z možností Slavomír Vaic (ODS).

Podle rakovnického starosty je ovšem tato možnost pro město velmi nevýhodná. „Bavil jsem se o tom s jednatelem ÚMK Dušanem Godešou, zda by byla možnost dotace na nákup techniky na svoz odpadů. Ta možnost tu ale byla někdy před pěti lety. V současné době bychom na to finančně neměli, museli bychom si vzít úvěr a návratnost by byla šílená. Pro město velikosti Rakovníka je to zkrátka krajně nevýhodné,“ dodal Štíbr.