S návrhem předstoupili ve čtvrtek jako s hotovou věcí lídři vítězných stran před zástupce Občanské demokratické strany (ODS), které vůbec nepřizvali ke koaličnímu jednání.

Pokud nedojde na ustavujícím zasedání k zásadnímu obratu, ODS přechází do konstruktivní opozice a dá nově nastupujícímu vedení města stejně jako ve vyšší politice sto dnů hájení, protože nové vedení nemá zkušenosti v exekutivě. Pak ODS bude tvrdou opozicí.

ODS je stále otevřena k jednání. Přistoupila by i k trojkoalici se stranami, které mají podobný program – s Českou sociálně demokratickou stranou (ČSSD) a Městem pro rodinu (MPR).

O lidech, kteří byli pro stranu nepřijatelní, rovněž byla ochotna jednat. V případě ustanovení trojkoalice a dodržování trojkoaliční smlouvy, kdy se rozhoduje podle počtu mandátů, by se mohly rozjíždět snadněji i velké projekty výhodné pro město. Ty by tak nebyly předem odsouzeny k záhubě.

„Výsledek voleb hovoří o přání občanů. Chceme jim také poděkovat za jejich hlasy, “ uvedl starosta a lídr ODS Pavel Vaic. „Od roku 1990, kdy strana vznikla, město pozvedla a jeho majetek rostl.“

Například město získalo do vlastnictví Novostrašecké kulturní centrum, byla zateplena škola, pořízen nový rentgen a knihovna. Uvolnily se mnohé bariéry a jsou předjednány a rozpleteny rozhodující investiční záměry pro město.

„Dovolím si směle říci, že i přes osmimilionový daňový propad v krizovém období předáváme město v pořádku a bez deficitu,“ řekl závěrem Pavel Vaic.