A nejde o jen tak obyčejné přiložení rukou k dílu, ale o pomoc při humanitárním projektu. Konkrétně o výstavbu areálu pro zdravotně postižené a staré lidi ve Velké Chmelištné. To, že občanské sdružení Společenství Androméda buduje už přes dvanáct let ve Velké Chmelištné hospic, domov pro seniory a pobytové centrum pro osoby postižené Alzheimerovou chorobou, je již mnohým jistě dobře známo.

Jen připomínáme, že během let se podařilo této neziskové organizaci zapojit do prosazení této myšlenky i četnou veřejnost. Předsedkyně organizace Lenka Petříčková konkretizovala: „Znamená to pomoc jednotlivců, společností nebo firemních dobrovolníků." Na mysli má vydatnou pomoc desítek Rakovničanů a osob z různých koutů naší republiky. Existuje ale také významná skupina lidí, kteří se mezi dobrovolníky nepočítají. Jsou to dlouholetí přátelé Andromédy a dle předsedkyně sdružení Lenky Petříčkové velice skromní lidé. Mimo jiné Jarmila Curtissová, jejíž maminka žije v nedaleké Zdeslavi, tak třeba přivezla Andromédě z Německa pomořanské husy. Irena Barochová z Rynholce vozí každý rok do Velké Chmelištné výborné zavařeniny. „Irenka si myslí, že to nic není, ale nám tak ušetří spoustu peněz a děkujeme jí i za dva krásné kohouty, které nám přivezla, a finanční dary, které posílá." 

A k dalším desítkám lidí přibyla letos nová, již zmiňovaná a zcela specifická pomoc. „Jsme rádi, že se podařilo zahájit oboustranně přínosnou spolupráci také s Vězeňskou službou České republiky, zastoupenou Věznicí Oráčov."

Odsouzení muži dojíždějí do Velké Chmelištné v rámci pracovní terapie (jsou zařazeni ve výstupním oddělení a připravují se na život po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody). „Velice oceňujeme, že se vedení Věznice Oráčov rozhodlo pomoci a podpořit naši nelehkou práci," poděkovala prostřednictvím Rakovnického deníku Lenka Petříčková.

Odsouzení budou v areálu Andromédy pomáhat s manuálními pracemi, jako jsou výkopové a zahradnické práce, přenášení materiálu, budou štípat a skládat dříví nebo provádět pomocné stavební práce. „Velmi si vážíme toho, že můžeme s Věznicí Oráčov spolupracovat a společně prosazovat dobrou věc ve prospěch starých, nemocných a bezbranných lidí," zdůraznila ještě k tématu Lenka Petříčková.