Rakovničtí zastupitelé na svém posledním zasedání schválili studii parkovacího systému Husova náměstí a pokračují tak v procesu modernizace současného závorového systému.

„Dotčené orgány se vyjádřily ke studii a také k následným připomínkám rady města. Myslím si, že takto by se to mohlo začít projektovat, tak, aby bylo možné vše realizovat," nechal se slyšet na posledním zasedání zastupitelů vedoucí Odboru výstavby a investic Městského úřadu Rakovník František Staněk.

Ani tentokrát se ovšem projednávání systému parkování neobešlo bez připomínek. Výhrady měl především podnikatel z centra Petr Svoboda. Ten požaduje, aby v centru nebyly závory, ale parkovací automaty.

„Jste v polovině volebního období, chtěl bych vás poprosit, protože si myslím, že vámi navrhovaná varianta není správné řešení, abyste přijali takovou variantu, aby se v budoucnu systém mohl změnit na parkovací automaty. Aby město zbytečně nemrhalo penězi, jelikož si myslím, že je město bude hodně v dohledné době potřebovat," řekl Svoboda. Podnikatele Petra Svobodu také zajímalo, kdo je předseda dopravní komise Milan Peruth, na základě jaké odborné zkušenosti byl vybrán a kdo jej platí, a to i přesto, že tyto informace už několikrát na předchozích zasedáních zazněly.

„Nově bude současný systém nahrazen systémem parkovacích a platebních terminálů. V budoucnu můžeme zcela plynule přejít na systém parkovacích automatů, který v současné době funguje například v Poštovní ulici," reagoval Miroslav Samaš (ANO), místostarosta města, a jedním dechem dodal: „Jako rada města jsme vytvořili dopravní komisi, která se ale nezabývá pouze parkováním v centru, ale komplexně v celém městě. Řeší se možnosti parkování u autobusového a vlakového nádraží, nebo také u zimního stadionu, a to více jak rok."

„Ten systém je hodně univerzální, flexibilní. Takže do budoucna, pokud se jakékoliv vedení města rozhodne, že chce parkovací automaty, kamery, pak je to záležitost zhruba měsíce práce a za rozumné peníze se dá systém změnit," znovu připomněl na posledním jednání předseda dopravní komise Milan Peruth.

„Co se týče odměňování členů komise, to je pevně stanoveno zákonem," doplnil místostarosta Samaš, který ještě připomněl, že dopravní komise je poradní orgán města a jeho doporučením či závěry se rada města nemusí řídit.

„Konečně by tak mohlo dojít k tomu zásadnímu, co všichni chceme, a to odstranění budky na výjezdu. Parkovací systém se bude moci dále rozvíjet," sdělil v diskuzi Zdeněk Nejdl (ODS) a připomněl: „Vždycky bude rada města v této souvislosti pod nějakým politickým tlakem, jelikož tato skupina lidí to chce takto, druhá pak jinak. Systém umožní přizpůsobit se tomu, co je aktuální."