Město Rakovník uzavřelo mimosoudní dohodu s odvolanou tajemnicí Eliškou Pidrmanovou na základě doporučení advokátní kanceláře. Obsahem dohody je mimo jiné i to, že Město Rakovník bere zpět výpověď z pracovního poměru a že Eliška Pidrmanová rezignuje na funkci tajemnice a nastoupí na pracovní pozici vedoucí sociální prevence na Odboru sociálně právní ochrany dětí a sociální prevence MěÚ Rakovník.

„Cílem dohody bylo zabránit vynakládání dalších výrazných výdajů ze strany města, které by zcela jistě byly spojeny s pokračováním řešení celé záležitosti cestou soudních řízení,“ řekl starosta města Luděk Štíbr. O případném vymáhání městem vynaložených peněžních nákladů bude rozhodovat rada města na základě vypracování právní analýzy advokátní kanceláří.

O případném vymáhání městem vynaložených peněžních nákladů bude rozhodovat rada města na základě vypracování právní analýzy advokátní kanceláře. Bývalý starosta Pavel Jenšovský ale už dříve prohlásili, že co se týče vymáhání, nikde není zjištěno, že došlo k nějakému porušení. „Zastupitelé obdrželi zprávu advokátní kanceláře, která je specializovanou pro tuto oblast a zastupuje také Svaz měst a obcí ČR, že nedošlo z mé strany k porušení žádné povinnosti,“ reagoval v minulosti.

Eliška Pidrmanová dostala výpověď v květnu roku 2015. Tu posvětil i ředitel místně příslušného krajského úřadu.